Privacyreglement

Uw privacy is belangrijk voor Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V.; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze privacyverklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de website van Quattro Bouw & Vastgoed Advies, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van deze site verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld middels het invullen van ons contactformulier op de website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@quattrobouwenvastgoedadvies.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Uitwisseling van persoonlijke gegevens

Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van informatie

Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@quattrobouwenvastgoedadvies.nl

Retentie

Wij bewaren u persoonsgegevens zolang als het nodig is om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen via info@quattrobouwenvastgoedadvies.nl We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Cookies en andere technieken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. kunt u met ons contact opnemen:

Beekstraat 54
6001 GJ Weert
Cwartier 202

Telefoon: +31 (0)6 439 693 58
Mail: info@quattrobouwenvastgoedadvies.nl

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.

Voordat Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en eventueel andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.
Quattro Bouw & Vastgoed Advies B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze pagina is voor het laatste aangepast op 2 september 2021.